รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
 • รหัสหนังสือ
  ISBN 978-974-84663-8-5
 • หมวดหนังสือ
  มุมหนังสือของพ่อ
 • ชื่อผู้เขียน
  รงค์ ประพันธ์พงศ์
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  80.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  68.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  หนังสือ เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวคิดแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อนำไปปรับใช้ให้บังเกิดผลในการใช้ชีวิต ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจทุนนิยม และความฟุ้งเฟ้อ ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ด้วยทรัพยากรที่ตนมีอยู่ และปรับชีวิตให้ทันยุคสมัย บนพื้นฐานภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา