รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ
 • รหัสหนังสือ
  9786160041794
 • หมวดหนังสือ
  ภาษาและวรรณคดี
 • ชื่อผู้เขียน
  ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  200.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  170.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  ศึกษาเปรียบเทียบนิทานชาดกในคัมภีร์มหาวัสดุกับอรรถกชาดกว่ามีความคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด ส่วนที่คล้ายกันเป็นอย่างไร ส่วนที่ต่างกันเป็นอย่างไร และนิทานชาดกในคัมภีร์มหาวัสดุที่ไม่เหมือนกับนิทานชาดกในอรรถกชาดกเลยมีเรื่องใดบ้าง เนื้อความเป็นอย่างไร มีที่มาจากที่ใด

  การศึกษาวิเคราะห์วิจัยในประเด็นดังกล่าวจะขยายความรู้ในเรื่องการศึกษานิทานชาดกอันเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาหมวดสำคัญให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น และที่สำคัญ นิทานชาดกเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงนิทานอ่านเพลิน แต่ได้แสดงหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา โดยเฉพาะการบำเพ็ญทศบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้สัจธรรมในพุทธศาสนา

  เริ่มจัดส่งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป