รายละเอียดหนังสือ

 • ชื่อหนังสือ
  สนุกคิดคณิตศาสตร์ขั้นบันได เล่ม 2
 • รหัสหนังสือ
  9789743773297
 • หมวดหนังสือ
  หนังสือเด็ก
 • ชื่อผู้เขียน
  ชุติมา เตศิลาเสถียร
 • สำนักพิมพ์
  สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 • ราคาปกติ
  150.00 บาท
 • ราคาสมาชิก
  128.00 บาท
 • สถานะ
  มีวางจำหน่าย
 • คะแนนโหวต
 • รายละเอียด
  การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คณิตศาสตร์คือบันไดแห่งปัญญา สนุกคิดคณิตศาสตร์ขั้นบันได รวบรวมแนวคิดพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ด้วยเนื้อหาที่เป็นระบบช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เนื้อหาหนังสือเล่มนี้แต่ละหน้าประกอบด้วยรูปภาพน่ารักและเกมที่น่าสนใจ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ตามวัย จากง่ายไปหายาก และสอดแทรกด้วยนิทานสั้น ๆ ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยที่ถูกต้องเหมาะสม และกระตุ้นศักยภาพที่มีในตัวเด็กด้วย เล่ม 2 เรียนรู้การบวกลบเลข 1-10 พร้อมเรียนรู้การแยกแยะ ภาพด้านเดียวและภาพ 3 มิติ